ماه ناموزون

       متبرک کن مرا

           در این شهر ویرانه ها متبرکند 

              اگر که رهگذری بر آنها عبور کند 

نوشته شده در ۱۳٩٤/٦/٢٧ساعت ٧:٥٠ ‎ب.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |

       هر کسی تو را دیده همین طور بی وقفه عاشقت شده 

       باد را ببین بین برگها می رقصد 

       خورشید را ببین همه جا می لغزد و لیز می خورد 

     آب را ببین در سودای تو نغمه خوان کف بر لب می آورد 

     پرندگان، آدمها ...

     آدمها انگار همه چشمهای تو را دیده اند 

    تمام شاعران درباره چشمهای تو غزل دارند 

    تقصیر من نیست 

    هر کسی تو را دیده همین زور بی وقفه عاشقت شده 

نوشته شده در ۱۳٩٤/٦/٢٥ساعت ٦:٢۳ ‎ق.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |

      بی تو نکره ام 

        زنی ، زنا" 

          با تنوین با ی فرقی نمی کند 

             تنها که باشی کسی تو را نمی شناسد 

        بی تو تنها ترینم 

     رها در این عالم 

      روزی به خاطر خواهی آورد 

      نگاه مشتاق زنی را که دزدیده نگاهت می کرد 

     شمعی که سیاهی دیوار یادگترش است 

         بی تو نکره ام 

         حتی برای خودم

نوشته شده در ۱۳٩٤/٦/۱٦ساعت ٤:٠۳ ‎ق.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |

   می دانی عزیزدل، می خواهم تمام دنیا را رها کنم و تا ابدیت فقط چشمهای تو را تماشا کنم .

    تمام جنگها و صلحها از همین جا آمده است، آنکه چشمهای تو را دید و با همه برسر جنگ شد و آنکه ندید و در به در 

    به دنبال تو می گردد. 

      حالا تو را یافته ام نه با کسی بر جنگم نه در به در چشمهایت. بیا همینجا چشمهایت را قاب کنیم پشت پلکهایم 

      تمام شاعران چشمهای تو را سروده اند و من فقط به کلمه ای بسنده می کنم 

       چشمهایت....

      

نوشته شده در ۱۳٩٤/٦/۱٢ساعت ۱:۳۱ ‎ب.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |

                بی تو الکنند واژه ها 

                    چشمهای تو تنها چراغهای روشن شهرند 

               پشت آن لیوان چای بمان 

               حال من را ببین مانند شاخه نبات بی قرار 

                   ذوب می شوم درون همان چای داغی که سر می کشی 

                 در شگفتم چگونه بی تو زنده ام 

              حال خانه را وقتی رفته ای دوست دارم 

               هر گوشه اش آبستن حضور تو بوده است 

                    لیوان چای، خواهرم شاخه نبات، چند پوست پسته و هوای ابری چشمهای من ....

             بیشتر بمان گاه فقط برای آخرین نگاه بیشتر بمان ...

              

                  

               

نوشته شده در ۱۳٩٤/٦/٩ساعت ٥:۱٩ ‎ق.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |

     گفتم لب تو را که دل من تو برده ای 

            گفتا کدام دل چه نشان کی کجا که برد 

حاصل سعدی گردی با یک دوست دیروز 😊

نوشته شده در ۱۳٩٤/٦/۳ساعت ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |