ماه ناموزون

        آنجا 

         میان این حجم خاکستری 

          نقطه روشنیست 

          من 

           شاعره ای عاشقم ! 

             حسن تعلیل تمام روشنیهای شهر ! 

               تو آنجا ایستاده ای....

نوشته شده در ۱۳٩٤/٢/٢٥ساعت ۸:۳۱ ‎ق.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |

         من

          از تو 

            به خیالی قانعم

                 امروز 

                    تمام کوچه های شهر را 

                           با قناعت قدم زدم 

نوشته شده در ۱۳٩٤/٢/۱٩ساعت ٩:۳٢ ‎ق.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در ۱۳٩٤/٢/٦ساعت ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |

      گاه باید ترس را کشت و رفت. 

نوشته شده در ۱۳٩٤/٢/۳ساعت ۸:٠٢ ‎ب.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |

       عجب حکایت شیرینی است، ترا به خواب دیدنهای گاه وبیگاه 

         عجب روایت تلخیست این جاده یک طرفه 

         عجب جمال توست که تسخیر می کند تمام فضای چشمم را 

نوشته شده در ۱۳٩٤/٢/۳ساعت ۱:٥٤ ‎ب.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |