ماه ناموزون

کبریت را که زیر پول نفت بگیرم

همه چیز می شود

خاک سوخته

نسل سوخته

دل سوخته

شوق سوخته

عشق سوخته

پدر سوخته

... سوخته *

****************

*پاورقی: ... را با هرچه می خواهی پر کن ادب را هم فرا موش کن که این روزها در خاک من ادب هم سوخته است

نوشته شده در سه‌شنبه ۱٦ تیر ،۱۳۸۸ساعت ۱۱:٤۱ ‎ق.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |

شناخت صنعت

سرکارخانم مطهر

 

عرضه- خدماتی که ارایه می شود.

تقاضا= خواسته ای است که باقدرت خرید حمایت می شود.

نیاز= کمبود یافقدان حالتی یا شیئی است

خواسته= صورت نیازکه فرهنگ ومحیط روی آن اثرمی گذارد

تقاضادرصنعت جهانگردی- رفتاریست که جهانگردان ازخود نشان می دهند

 

صنعت جهانگردی تعاملی است بین عرضه وتقاضا

 

تعریف مسافرت بر مبنای تقاضا ( کمیسیون ملل متحد 1993 ):

فعالیت جهانگردان خارج از محل سکونت خود، تفریح ، تجارت و.... به غیرازکسب درآمد وکمتراز یکسال متوال

 

تعریف مسافرت به نقل از WTO:

فعالیتی است که جهانگردان جهت تفریح، تجارت و..... ودرمحلی خارج ازمحل سکونت خودبه غیرازکسب درآمد انجام می دهند وکمترازیکسال اقامت کنند.

 

مسافر –Traveler- کسی است که بین یک یا چند نقطه جابجا می شود.

بازدید کننده- Visitor- کسی است که کمتراز12ماه درمقصداقامت داردوکسب درآمد    نمی کند.

بازدیدکننده یک شبه- کسی است که حداقل یک شب دریک مکان عمومی یا خصوصی درمحل مورد بازدید اقامت کند.

بازدید کننده گذری- کسی است که یک شب راهم درجایی اقامت نمی کند.

 

 

مسافر

 

 بازدید کننده- Visitor                                                    مسافرعادی

 

 

بازدیدکننده گذری                                   بازدیدکننده یک شبه

Same day visitor                     overnight visitor

 

 

 

اهداف جهانگردان:

تفریح- تجارت ( که پول وارد کند) – زیارت- درمان- دیداردوستان وآشنایان

 

 

 

چه کسانی در آمارجهانگردان لحاظ نمی شوند؟

1.دانشجو

2.مهاجران موقت( حتی اگر تحصیل کند)

3.مهاجران دایمی

4. نیروهای مسلح

5.دیپلماتها

6. اعضای کمیته ها و شوراها

7. افراد ترانزیت

8. عشایروکوچ نشینان ( چون از منابع طبیعی استفاده می کنند)

9.  پیله وران مرزی(پیله ور کسی است که بارش روی دوشش است وتجارت کوچک انجام می دهد مثلا می روند ترکیه شلوار می گیرند و بنزین می دهند)

 

عوامل موثر بر جهانگردی بین المللی و داخلی:

 

1.   سطح درآمد

2.   تفاوت قیمت بین کشورها

3.   سیاستهای بین المللی

 

جهانگردی بین المللی: تعامل توریست بین کشورهاست.

 

جهانگردی داخلی: گشت یک گردشگر داخل کشور خودش است.

 

منطقه: بخش جغرافیایی است که با یک مرجع موثق یا یک ویژگی منحصر به فرد قابل تعریف باشد.

مسافرتهای بین منطقه ای: مسافرتهایی است که بین یک یا چند منطقه انجام گیرد.

مسافرتهای درون منطقه ای: مسافرتهایی است که درون یک منطقه انجام گیرد.

 

تقسیم سفر بسته به منطقه :

1.مسافرت داخلی              Inbound Tourism

2. مسافرت برون مرزی   Outbound Tourism ( افرادیک منطقه که به منطقه دیگر می روند)

3. مسافرت درون منطقه ای  Internal Tourism  ( کسی که به منطقه ما وارد شود و گردش کند)

 

بسته به محل سکونت مسافر:

 

1. گردشگری داخلی(Internal Tourism): گردشگری که مقیم همان کشور است و توریستهایی که از خارج از کشور به آن سفر می کنند و عمل گشت را درداخل کشور انجام می دهند.

2.گردشگری ملی (National Tourism) : گردشگریی که درون مرزوبرون مرز را افراد مقیم آن کشور انجام می دهند.

3. گردشگری بین المللی (International Tourism) : گردشگریی که درون مرزی توسط افراد مقیم و برون مرزی توسط افراد مقیم وورودی توسط افراد غیر مقیم  انجام     می گیرد.

 

گردشگری

درون مرز ایران

بیرون مرز ایران

ورود به ایران

داخلی

ایرانی و خارجی

----------

----------

ملی

ایرانی

ایرانی

----------

بین المللی

ایرانی

ایرانی

خارجی

 

مراحل جهانگردی:

1. مرحله پیش از سفر:  در مبدأاتفاق می افتد(تبلیغات-آگهی-بروشور-دوستان و آشنایان (توصیه های دهان به دهان) مقصد سفر راانتخاب میکند و خرید اتفاق     می افتد.

{بروشور اطلاعات مربوط به شرکت و کاتالوگ درارتباط با خود خدمات است}

2.   حرکت از مبدأ : رفتن به مقصدوانجام فعالیتهای گردشگری وبازگشت

3. آنچه پس از بازگشت اتفاق می افتد( خاطرات-رضایت که آمادگی برای مرحله یک سفر بعدی است- نارضایتی )

 

رضایت =           نسبت خدمات دریافت شده = 1

                           خدمات مورد انتظار

 

نارضایتی=          نسبت خدمات دریافت شده  < 1

                           خدمات موردانتظار

 

مشعوف سازی=   نسبت خدمات دریافت شده >1

                           خدمات مورد انتظار

 

سه سطح جهانگردی از دیدگاه عرضه :

 

1. چارچوب دولتی :  الف- سیاستهای دولت

                            ب- دستگاه دولتی متولی   Governmental Tourism Association

2. خدمات: هتلها-اسکان-پذیرایی-حمل ونقل و جاذبه

3. شبکه خدمات حمایتی: ( پلیس-بیمارستان-برق- تلفن- اینترنت – قوانین مهاجرت و ....)

 

شیوه های حمل ونقل:

1.   هوایی:

الف- زمان بندی شده

ب- زمان بندی نشده(شاتل 1960 به وجود آمد) افراد بلیط را رزرو می کردندولی زمان پرواز تاپرشدن آن معلوم نبود وبعد ازپرشدن اطلاع می دادند که پرواز در ---- تاریخ است که بعد به چارتر تغییر یافت.

 

الف - ویژگی های چارتر (مزایا ومعایب):

الف: قیمت پایین( درایران packageآن قیمت پایین تری دارد نه پرواز)

ب: هزینه بازاریابی کمتری دارد

ج: هزینه عملیاتی کمتری دارد

د: هزینه دفترمرکزی ندارد

ه: مجبور به پرواز طبق زمانبندی اعلام شده نیستند

و: درصورت به حدنصاب نرسیدن می تواندمسافران را به پروازهای دیگرمنتقل کند

ز: ازفرودگاههای متفرقه استفاده می شود

ح: مقبول مسافران اداری نیست

ط: موردپسند گردشگران است

 

ب -تاکسی هوایی: خدمتی که برای سفرهای اموراداری جهت4 تا8 نفر انجام می شود.

وسایل مورد استفاده:                   هلی کوپتر 3یا 4 نفره

                                              هواپیمای متوسط 18 نفره

مزایا:

الف- نزدیک محل کار فرود می آید

ب-توانایی و سرعت بالایی در هماهنگی دارد

ج- انعطاف پذیری بالا دارد

 

2. حمل ونقل زمینی :      الف- ریلی

                                  ب- جاده ای

 

حمل ونقل جاده ای:

الف- وسایل حمل ونقل شخصی: وسایلی هستند که کمتراز8نفررا حمل کنند شامل کرایه و شخصی. ( طبق شرایط  WTOبه شرطی که کرایه باشند)

ب- وسایل حمل ونقل عمومی

ج- سایر ( دوچرخه- موتور - .......... )

 

چراافراد از اتومبیل خودشان استفاده می کنند؟

1.   آزادی عمل بالاست

2.   انعطاف پذیری بالاست

3.   کم شدن هزینه

 

افزایش اتومبیل به دلایل زیر باعث تغییر درصنعت شد:

1.   صنایع کمپینگ وکاروان سازی را گسترش می دهد.

2.   رشدمتلها (موتورهتل) رستوران ندارد وشماباماشین خود دربه در می روید

3.   برنامه های گردشگری مطابق بااتومبیلهای شخصی مثل دیدارازتاج سدهادرایام خاص

 

3.حمل ونقل دریایی :

الف- اقیانوس پیما (کشتی مسافربری) از 1950 به بعد دیگر خیلی استقبال نشد.

ب- گشت دریایی (کشتی تفریحی یا Cruise Ship که تندرو هم معنی می دهد وتندرو هست) حداقل 2 نوع رستوران دارد- سالن موسیقی-سینما- بار و ..... دارد. معروفترین آن الیزابت2 است که 5 ستاره می باشد و مرکوری.

ج- سایر خدمات:     قایق خصوصی

                         خدمات گذرگاهی یا سفر کوتاه - Ferry

                                         مسافربرهای آبهای داخلی

 

گشتهای هوایی-دریایی- اولین باردرلندن انجام شد و دو مزیت دارد:

هزینه عملیاتی کمتر

سرعت بالا

 

مناطق مهم گشتهای دریایی در دنیا:

1.   بندر میامی آمریکا

2.   حوزه مدیترانه وبالتیک

3.   استرالیا

 

 

خصوصیات خدمات صنعت گردشگری:

1.   جدایی ناپذیرند- درزمان تولید مصرف می شود(همزمانی تولیدومصرف)

2.   زوال پذیرند- قابلیت انبارشدن ندارند

3.   مالکیت ندارند- مسافرچیزی را مالک نمی شود

4.   آنی بودن- رفتارانسانها قابل پیش بینی نیست

5.   درخاطرماندنی است- یا مثبت یا منفی

6.   طبق ظرفیت پذیرش است یعنی میزان قابلیت یک محل برای دریافت بازدیدکننده به شرطی است که:

الف- به محل آسیبی وارد نشود

ب- خدمات درسطح رضایت مند به مسافران عرضه شود

7. تغییر پذیری- بسته به تقاضا کم و زیادمی شود

8. رقابت برای کسب فضای بیشتر-هم فیزیکی هم معنوی و هم سهم بازار

معنوی ( سرمایه اجتماعی هم نامیده می شود)- شناختی که مخاطبان سازمانتان ازشمادارند وباعث می شودشمابرای رسیدن به هدف سرمایه کمتری متقبل شوید.

9. ثابت بودن هزینه های عملیاتی

10. فصلی بودن تقاضا 1.High season 2. Low season 3. Shoulder season

 شماره 3 بین 1و2 است.

 

 

راههای مقابله با Low Season :

1.   تغییر قیمت

2.   بازاریابی هدفمند( مثل جشنواره تابستانی کیش )

3.   تغییرروش تبلیغات

4.   تغییرآمیخته محصول

 

اثرات صنعت گردشگری :

1.   اقتصادی

2.   فرهنگی

3.   زیست محیطی

 

اثرات اقتصادی :                                                            نتیجه کلی از هر4مورد

الف- تزریق مستقیم ارز به لایه های مختلف اجتماع

ب- ایجاداشتغال                                                          1. ایجاد اشتغال       

ج- جذب سرمایه ازطریق ایجادتصویرمثبت                         2. جذب-انباشت وتولیدثروت   

د- کمک به افزایش درآمدناخالص ملی 

 

 

اشتغال زایی به دو صورت انجام می گیرد:

الف- مستقیم- تمام کارکنانی که به طورمستقیم به جهانگردان خدمات عرضه می کنند ودرتجربه آنهاشریک هستندمثل : هتلها-رستورانها-وسایل حمل ونقل عمومی و ......

 

ب- غیرمستقیم- کارکنان صنایع وخدماتی که به فعالان مستقیم، خدمات وکالا عرضه می کنند مثل گاوداریها و......

 

مزایای بالقوه صنعت جهانگردی:

 

1. افزایش درآمد

2. ایجاد فرصتهای شغلی جدید

3. افزایش مالیاتهایی که نصیب دولت می شود چه مستقیم- چه غیرمستقیم( که روی کالا وخدمات می باشد).

4. بهبود ساختارهای زیربنایی ( جاده-برق-تلفن-اینترنت-پلیس-بیمارستان و..... ) وتشکیلات جامعه

5. مطرح شدن جامعه وجذب سرمایه

6. افزایش منابع مالی به منظور حفظ آثارفرهنگی وطبیعی، توسعه صنایع دستی وصنایع بومی و محلی

 

هزینه های بالقوه صنعت گردشگری:  

 

1.   مدیریت مشاغل فصلی

2.   افزایش هزینه ساکنان منطقه

3.   آلودگی محیط زیست و محیط اجتماعی ( مثل ازبین رفتن گویش و لباس محلی)

4.   اثرات منفی برفرهنگ و طبیعت

5.   ازدحام وشلوغی

6.   افزایش میزان جرم وجنایت

7.   افزایش مالیات مردم منطقه

8.   وابستگی بیش ازحدبه صنعت و یک بعدی شدن اقتصاد

9.   نشت درآمد به خارج ازمنطقه

فرآیندی که طی آن پولهایی که مسافران خرج می کنندازسیستم اقتصادی جامعه مقصدخارج می شود، نشت درآمد  نامیده می شود که برای جلوگیری از آن استفاده ازامکانات محلی مهم است. مثل ساخت هتل بابه کارگیری مصالح موجوددرمنطقه.

 

اثرات منفی اقتصادی:

1.   از بین رفتن مشاغل سنتی وابتدایی

2.   ساکنان محلی هزینه ی خدماتی رامی پردازند که هرگزاستفاده نمی کنند

3.   توسعه زیرساختهابرای جهانگردان مانع ازتوسعه ی زیرساختهای عام المنفعه     می شود

4.   افزایش قیمت در مقاصدجهانگردی ( موادغذایی- زمین و..... )

 

آثاراجتماعی: تغییراتی است که درزندگی مردم جامعه میزبان جهانگردی رخ می دهد واین تغییر بیشتر به سبب تماس مستقیم اهالی و جهانگردان صورت می گیرد.

 

تغییرات فرهنگی : تغییراتی است که درهنر- آداب ورسوم  ومعماری مردم ساکن جامعه ی میزبان رخ می دهد. این تغییرات بلندمدت تر هستند ودرنتیجه باعث رشدوتوسعه صنعت جهانگردی می شود.

 

سه مقوله بررسی آثارفرهنگی جهانگردی :

1.   بررسی ظرفیت پذیرش مقصد

2.   بر سبک زندگی مردم

3.   بر هنر

 

اثرات مثبت فرهنگی براثرجهانگردی:

 

1.   رونق اقتصادمحلی از طریق :

            الف- ایجاد اشتغال

             ب- بهبودی تأسیسات زیر بنایی

             ج- پایه ریزی خدمات و سرمایه گذاریهای جدید

2. تبادل کالا وفرهنگ که کمک به جهانی شدن می کند

3. مخاطبان جدید برای فرهنگ وهنر بومی محلی

 

 

اثرات منفی فرهنگی:

1.   عدم تمایل مردم محلی برای تقسیم آثاردلپذیرخودشان که منجربه رقابت فیزیکی    می شود

2.   مقاومتهایی که برسرتغییر ارزشها ایجادمی شود

3.   مخالفت بااثرنیروی بازار باهنرهای سنتی ومعاصر

 

عامل

اثرمثبت فرهنگی

اثرمنفی فرهنگی

استفاده ازفرهنگ به عنوان عامل جذب

افزایش حمایت ازفرهنگ سنتی/به نمایش گذاشتن هویت قومی/تجدید حیات سنتها-جشنهاوزبان

تغییردرفعالیتهای سنتی وهنری به منظورمتناسب کردن باجهانگردی/واردحریم محدوده سنتی شدن/ازدحام بیش ازحددراماکن سنتی

تماس مستقیم بین جهانگردان وساکنان

1.ازبین بردن نمودهای منفی مثل تکدی گری

2. ایجادفرصتهای اجتماعی

تقویت کلیشه های منفی/افزایش بازاریگری یامنفعت طلبی(مثل شمال)/آثارناشی ازجمعیت انبوه مثل شیوع بیماری وبروزبیماریهای جدید

توسعه تشکیلات جهانگردی

افزایش عمل گردش وتفریح برای مردم محلی

خارج ازدسترس قرارگرفتن اماکن تفریحی برای مردم محلی

افزایش جمعیت ناشی از توسعه

تأسیس تشکیلات آموزشی-درمانی-بهداشتی وامنیتی

شلوغی وتراکم جمعیت/افزایش جرم وجنایت

 

 

راه حل:

1. اطلاعات پیش ازسفربه جهانگرد- آشنایی بافرهنگی که جهانگردمی خواهد باآن روبرو شود ازطریق بروشور- فیلم و.......

2. بازاریابی اجتماعی= یعنی نکات منفی جامعه هم به توریست گفته شود. بیان نکات مثبت ومنفی درکنارهم برای جلوگیری ازایجادتعارض بین جامعه وگردشگرکه باعث ازرونق افتادن جهانگردی می شود.

3.   ایجادتشکیلات مناسب ( امنیتی- درمانی- بهداشتی و ..... )

4.   ایجادفرصت برای مشارکت در بافت محلی-تماس فرهنگی- مثل توضیح درباره نحوه ی زندگی

5.   مهارتهای بازاریابی_ تحقیق پیمایشی درنوع نگرش

6. توضیح وتوجیه مسایل جهانگردی= آگاه سازی ازجنبه های مثبت/صنعت وابستگی مستقیم به روحیه مهمان نوازی مقصد دارد.

7.   مشارکت جامعه میزبان دربرنامه ریزیهای جهانگردی

8.   آموزش مهارت برای رویارویی با مسایل به مردم

 

محیط زیست: اجتماعی: انسان ونیروهای سیاسی-اجتماعی-فرهنگی وتأثیرآنهابرانسان

   فیزیکی : زمین- هوا- آب- گیاه- خاک- جانوران وساخته های دست بشر

 

رابطه جهانگردی با محیط فیزیکی مشتمل است بر:

 

1. محیط تنها بسترفعالیت است. یعنی مهم نیست چه ویژگیهایی داشته باشد(مثل نمایشگاه کتاب) مهم نیست فعالیت کجاباشد. مهم نحوه برگزاری و تبلیغات است.                         ویژگی ها: الف- محیط درکانون فعالیت نیست

               ب- محیط درروند اجراتأثیرچندانی نداردولی در ادامه فعالیت مؤثراست

              ج- استفاده از محیط ضایعاتی به دنبال داردکه موجب آسیب رسیدن به آن می شود

                   مثل ترافیک وآلودگی هوای نمایشگاه بین المللی

 

2.   الف- ویژگی های محیط می تواند برفعالیت جهانگردی اثرگذارباشد- تلقی جهانگرد

            از امنیت- تمیزی- سلامت و..... درانتخاب مقصد مؤثر است

      ب- فعالیت جهانگردی درهمه جا قابل اجراست

 

3. انسان ومحیط رابطه متقابل دارند- محیط درکانون فعالیت جهانگردی است ( چون قابل کپی کردن یا خلق در جای دیگر نیست)وقسمت اعظم فعالیتهادراین بخش اتفاق می افتد.

 

اثرات منفی جهانگردی برمحیط:

1.   کمبودمنابع آب

2.   زیان زدن به محیط

3.   آلودگی ( هوا- صوتی- تصویری- فاضلابها- وسیله نقلیه و..... )

4.   فعالیتهای جهانگردی موجب تخریب اماکن می گردد

 

اثرات مثبت جهانگردی بر محیط :

1.   حفظ محیط زیست

2.   گسترش ساختارهای زیربنایی

3.   حفظ ونگهداری آثارازمحل ورودیه مسافران

 

راههای کنترل تعدادبازدیدکنندگان برای جلوگیری ازصدمه زدن به محیط :

1.   نرخ گذاری متفاوت (بالا)

2.   گشتهای همراه با راهنما

3.   ایجادمسیرهای حرکت    Access Road

4.   نگهداری پیشاپیش جا- طبق ظرفیت اعلام شده یابا قرعه کشی نفرات مشخص را   می پذیرند

5.   سیستم فروش بلیط زمان دار- مثلا بلیط یک ساعت مهلت بازدید دارد

 

هزینه های زیست محیطی:

1.   هزینه بازدارنده که مانع آسیب می شوند ( مثل نگهبان- Access Road -....... )

2.   هزینه چاره جویانه – درمان آسیب مثل هزینه ساخت ارگ بم

3.   فقرو محرومیت پایدار- تخریب آنقدراست که تاابدازآن محروم می شویم مثل زیر آب رفتن مناطق سدسیوند

 

دواصل برای حفاظت از محیط زیست :

1.   شیوه معیشتی مردم آسیب نبیند ومنجربه فقرنشود

2.   جایگزین درآمد ایجاد شود- مثل قشم

 

نقش جهانگردی درحفاظت ازمحیط زیست:

1.   جلب توجه عموم به جاذبه های باستانی وطبیعی (ایجادصندوقهای حمایتی باکمک    علاقه مندان )

2.   جریان رفت وآمدایجادمی شود-صندوقهابه مسئولان برای حفاظت فشارواردمی کنند

3.   جلب توجه عموم به گونه های قابل انقراض ازجمله گونه های بارزمثل فیل-کرگدن ..

4.   جلب توجه به خطر ازبین رفتن مرجانها- سواحل- دلفین ها ودیگر پستانداران

5.   ایجادمناطق حفاظت شده که چهارzone دارندو zone4 شامل تمام محیط زیست    می شود

6.   ایجاد الگوهای جدیدمصرف وصرفه جویی ومعرفی تأسیسات و انرژی های نو       به منطقه

7.   توسعه و نوسازی محلهای صنعتی که سالهاست بی استفاده مانده

8.   حفظ شیوه های قدیمی حمل ونقل ( مثل درشکه)

 

عوامل مؤثربرسفر:

1.   عوامل رانشی که ایجادتقاضا می کند

2.   عوامل کششی که ایجاد عرضه می کند

 

عوامل رانشی:

1.   یکنواخت شدن و روزمرگی

2.   ویژگی های شخصیتی فرد- ماجراجویی/تنوع طلبی/ آرام وقرارنداشتن

 

عوامل کششی : جذابیتهای محیط= عرضه ( خاطرات مثبت )

 

هرم مازلو وانواع سفر:

 مرحله نیازهای فیزیولوژیک برای کسی است که ازنظرمعاش اولیه مشکل دارد وبرایش هوای تازه غذای خوب واستراحت کافی ، بسنده می کند.

 

مرحله امنیت برای سالمندان و کسانی است که درخانواده احساس امنیت می کنند پس به سفرهای خانوادگی یا زیارتی می روند.

 

درمرحله نیازهای اجتماعی به سفرهای دوستانه وتفریحی با تور می روند.

 

درمرحله نیازبه منزلت واحترام سفرهای نمایشگاهی یازیارتی مطرح می شود.

 

درمرحله خود شکوفایی برنامه ریزی جهت سفرهای ویژه یا زیارتی صورت می گیرد.

خود شکوفایی

نیازبه منزلت واحترام

نیازهای اجتماعی

امنیت

نیازهای فیزیولوژیک

 

ویژگی های خدمات جهانگردی:

1.   حمل ونقل

2.   غذا و نوشیدنی        Food and Beverage

3.   راهنما                   Guide

4.   اقامت

5.   تورگردان (دفاتر خدمات مسافرتی )

6.   جاذبه ها

7.   بازاریابان

8.   تولیدکنندگان صنایع دستی

9.   زیرساخت ها

10.روحیه مهمان نوازی مقصد

 

 

 

منابع درآمد تورگردانان :

1.Duty free Goods کالا وخدمات بدون مسئولیت مثل فروختن تور آژانس همکار- بلیط هواپیما- هتل- سالن همایش

2. اعمال هزینه های کنسلی

3. پرداخت یکجا به ارائه دهندگان خدمات پس از پایان high season ( سرمایه گذاری کوتاه مدت )

4. خرید ارز ارزان قیمت

 

اشکال مختلف خرید :

Piggy Back  -فروشنده جزیی- توررا به صورت کلی خریداری می کند و تک تک به مسافران می فروشد.

چه ویژگی هایی دارد و عوامل مؤثر درمیزان خرید چیست؟

1.   شناخت از توانایی خود نسبت به سهم بازار

2.   توان مالی-  قدرت جبران ضررحاصل از عدم فروش خرید چقدر است

3.    قدرت ریسک

 

چطور برنامه ریزی توررا انجام می دهیم؟( یاروند برنامه ریزی وبازاریابی تور)

1.   انتخاب وتعیین زمان وبازگشت به عقب وطراحی تور

                چقدرفرصت باقی مانده

زمان           هزینه یابی                                  high season

                 زمان انتخابی                               Low Season    چانه زنی

              Shoulder Season                                              

          

      به حدنصاب نرسیدن تور:

    1. اجرای تورباضرر= حداقل کردن ضرربا ارزان فروشی یا درلحظات آخر زیرقیمت فروشی

    2.کنسل کردن تور

 

 

                                         به حدنصاب نرسیدن

 دلایل ضرر کردن تور:             مجبور به ضرر ( کنسل کردن )

                                        عدم توانایی برای محاسبه درست قیمت

 

معیارهای انتخاب مقصد :

1.   ظرفیت پذیرش منطقه چقدراست؟

2.   ثبات سیاسی-اقتصادی و امنیتی منطقه- توجه به تفاهم نامه های گردشگری فیمابین در کشور

3.   رشدی که برای ارسال گردشگر به مقصد درنظر می گیرند

4.   ابزارقیمت :

الف- قیمت سوخت درمقصد

ب- ثبات اقتصادی کشورمقصد

ج- هزینه حمل ونقل درکشورمقصدوتشریفاتی که هرکشوربرای اتباع بیگانه ومسافران دارد

د. هزینه اقامت درکشورمقصد

ه. برخوردمردم مقصدبامسافران کشورمبدأ

و. هزینه هایی که به نرخ ارز بستگی دارد

 

نحوه محاسبه قیمت :

1. چانه زنی ومذاکره با چه کسی انجام می دهیم ؟

الف: حمل ونقل هوایی- زمینی-دریایی (مبدإ و مقصد )

ب: هتلها

ج: گردانندگان محلی Receptive Tour Operator

د: امتیازات استفاده از آژانس کارگزار درمحل :

                                 آژانس متخصص محل خودش می باشد

                                 اطلاعات آژانس نسبت به اطلاعات مقصد به روزتراست

                                 به دلیل حجم خریدبالا از ارائه کنندگان تخفیفهای نقدی می گیرد

 

2.   مرحله بعدی یعنی قرارداد- نکات مهم در قرارداد:

الف- تعهدات تورگردان به ارائه کنندگان خدمات

ب- تعهدات ارائه کنندگان به تورگردان

ج- اطلاع رسانی به مسافر ازطریق بروشور

 

چه نکاتی درمورد قراردادهایی که باهتلها بسته می شود الزامی است:

1.   مذاکرات غیررسمی- بعدتعدادی اتاق رزرو می شود- یااینکه محل اتاقهااجاره داده می شود

2.   هتلدار: حق رابرای خودقایل می شود که به بیشترازظرفیت موردتوافق سرویس ارائه ندهد

3. درصورت بروز شرایط نرخی جدیددرکشوری که هتل در آن قراردارد، برقراری این شرایط درقرارداد منوط به توافق طرفین است

نکات موردتوجه درهنگام بستن قرارداد باهتلها :

1.   فرآیندپذیرش وذخیره جا

2.   اختصاص محل رایگان ویاتخفیف داربه نمایندگان تولیدکننده تور ( تورلیدر-راننده- نماینده)

3.   شیوه های حمل باروهزینه آنها

4.   ترانسفر ازهتل به پایانه و بالعکس

5.   امکانات ووسایل وخدمات موردنیازخاص (معلولان-VIP)

6.   امکانات خاص غذایی ( خام گیاهخواران- غذای خاص مسلمانان )

7.   به کارگرفتن کارکنانی که با زبان مسافران آشنایی دارند

8.   نحوه پرداخت مسافران به هنگام استفاده ازخدمات جانبی هتل

9.   اختصاص دادن یک میزویایک تابلوبه نماینده تورگردان

10.                    مسئولیت یافتن هتل جایگزین

 

نحوه برخورد با تغییرات نرخ ناشی ازتغییرقیمت ارز :

 

الف- تحمیل به مسافر

ب- راههای گرفتن هزینه ها از مسافر

 

تحمیل به مسافر مضراتی دارد که مشتمل است بر:

1.   اعتمادازبین می رود

2.   بازار بعدی راازدست می دهیم

3.   خارج ازرقابت

 

راههای گرفتن هزینه ها ازمسافر:

1.   قیمت قطعی را به مسافرنمی دهیم( تمام هزینه ها به مسافرتحمیل می شود)= قیمت طلایی

2.   اعلام نرخ قطعی مشروط

3.    اعلام نرخ قطعی مشروط بااجازه کنسلی شامل

کنسلی باپرداخت جریمه= 20% + نرخ قطعی

کنسلی بدون جریمه= 20% + نرخ قطعی

یعنی اعلام می کنیم درصورتیکه بیش از 20% قیمت افزایش یافت مسافر می تواند بدون جریمه کنسل کند ولی اگرفقط تا 20% افزایش یافت برای کنسلی باید جریمه بپردازد.

4.   اعلام حداکثر هزینه وتقبل بالابود

5.   موعد ثبت نام

6.   دونرخه اعلام کردن ( ریالی-ارزی)

 

 

دفاترخدمات مسافرتی وجهانگردی:

-         این دفاتر فقط واسطه هستند

-         اولین محل تماس مسافرباصنعت گردشگری هستندکه :

-                     اگر موفق عمل شود= مقصدموفق می شود

-                      اگر عدم موفقیت داشته باشند=مقصدموفقیت خودراازدست می دهد

 

نقش دفاترخدمات مسافرتی دربازار:

1.  ایجادکننده بازار – هزینه سنگین تبلیغاتی دارد

2. رونق بازار

 

نحوه عملکرد واسطه ها درصنعت گردشگری:

 

1.   هرگاه مسافربخواهد خرید را انجام می دهد بنابراین نیازبه توان مالی بالا ندارد.

2.   قابل حذف است یعنی مشتری می تواند مستقیما به عرضه کننده مراجعه کند.

 

مزایای واسطه گری در صنعت گردشگری برای خود واسطه :

 

1.   نیازی به سرمایه درگردش بالا ندارد

2.   واسطه مسئولیتی درقبال خدمات ارائه شده ندارد

3.   مورداعتمادمشتری است

4.   نقش اصلی واسطه فراهم کردن محل مناسب برای مراجعه مشتری و اتصال به عرضه کننده است.

 

مزایای وجود دفاترخدمات مسافرتی و جهانگردی برای ارائه کنندگان خدمات و مسافران:

 

1.عرضه کنندگان بدین وسیله کاهش هزینه در معرفی وتبلیغ محصولات خوددارند و به جای  صرف هزینه های هنگفت برای معرفی محصولات خود تمرکز خودرا بر دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی بالا می برند.

 

2.کاهش هزینه های مالی برای مصرف کنندگان به دلیل تنوع در مواجهه با محصولات

 

3. کاهش هزینه زمانی برای مصرف کنندگان به دلیل تنوع در محصولات ارائه شده

 

4.مشاوره تخصصی و کاهش عدم اطمینان

 

5. برحسب نحوه قراردادبین دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و عرضه کننده محصول، دفاتر اقدام به دادن تخفیف به مسافران می کنند که به نفع مسافران است

 

6.   مقاصد گردشگری می توانند به وسیله دفاتر خود را معرفی کنند.

نوشته شده در شنبه ٦ تیر ،۱۳۸۸ساعت ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |