ماه ناموزون

Image and video hosting by TinyPic"

 

تو از جنس آسمان

از طراوت باران

از لطافت ایمان

و من

کودک زمینی تو

به مرکب نیایشهایت مرا هم به آسمان ببر

نوشته شده در شنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸٧ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |

خیس باران سرد پاییزم

طراوتش معنا نکنید

اینجا که هجوم خاکستریها

آتش از زیر خاکسترم علم می کند

برخواستنم بهانه نمی خواهد

زرد می شوم 

اینجا شرم رنگش زرد است

و جنون آبی کم رنگ

هی همه می خندد به جکهای تازه ای که "من "نام گرفته اند

ومن می خندم

به فراری  که مشغله زندگی نامش نهاده اند

خیس باران سرد پاییزم

طراوتش معنا نکنید

طراوت زرد نیست

اینجا خستگی رنگش مثل شرم است

 

 

 

نوشته شده در چهارشنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٧ساعت ۸:۳٦ ‎ب.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |