ماه ناموزون

 

 

       چقدر خوشبختم که چشمهای تو را دیده ام 

       حالا تمام شاعران جهان شعرهایشان را برای من سروده اند 

        قرنهای متوالی موسیقی کلمات را کنار هم چیده اند تا من برای توصیف چشمهایت واژه کم نیاورم 

نوشته شده در ۱۳٩٥/۱٢/٧ساعت ۱:٥٠ ‎ق.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در ۱۳٩٥/۱۱/٢٠ساعت ۸:٢٧ ‎ق.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در ۱۳٩٥/۱۱/۱٥ساعت ٩:٥٥ ‎ق.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در ۱۳٩٥/۱٠/٢٤ساعت ۸:۳٤ ‎ب.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |

       

 

            روشن ترین نقطه زمین 

             سلام 

              امضا:آنکه به نبودن آغوشت قرنهاست خو ....

               خو نمی گیرم 

                دوباره تمام دستهایت را مال من کن 

                دوباره با چشمهایت ستایشم کن 

                و بگذار لبخند مردانه ات شرم زنانه ام را نوازش کند 

نوشته شده در ۱۳٩٥/۸/٢٧ساعت ٢:٤٤ ‎ق.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |

       بیا دوباره بنشینیم رو به روی هم، تو حرف بزنی و من هم نگاهت کنم. مثل امروز که بیرون پنجره هواپیما 

      چهارساعت تمام برایم حرف می زدی و من نمی شنیدم. اشتباه نکن، اینکه نمی شنیدم مال صدای موتورهای 

       هواپیما نبود یا اینکه مثلا تو آن طرف شیشه بودی و من این طرف، مال این بود که چشمهایت خیلی بلند آواز 

      می خواندند. 

       راستی مالیخولیای عزیز قرصهایم کو؟

نوشته شده در ۱۳٩٥/٧/۱٥ساعت ٢:٤۱ ‎ق.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در ۱۳٩٥/٦/۳۱ساعت ٢:٥٦ ‎ق.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در ۱۳٩٥/٦/۳٠ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در ۱۳٩٥/٦/٢٢ساعت ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در ۱۳٩٥/٦/٢٠ساعت ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |

        آغوش تو را می خواهم 

          مثل یک یادش به خیر ساده 

             مثل رد نفس بر شیشه باران خورده سرد

                 مثل حس تکانهای لطیف برگ در یک بعد از ظهر پاییزی 

                     مثل آفتاب بی رمق زمستان تو جنگل بی برگ 

              که لحظه ای نفسی تازه می دواند به رگهای خشک شده ام 

             آغوش تو را می خواهم 

                مثل همان روز نخست 

                   حد فاصل میان شانه و صورت زبر مردانه ات 

                       مثل همان روز دوم 

                          فاصله میان دستهای مردانه ات 

               آغوش تو را می خواهم 

                   همان بی محابا و بی شرم با عشق فشردن را برای لحظه ای 

                   آغوش تو  را می خواهم 

                    مثل چشمهایت 

نوشته شده در ۱۳٩٥/٦/٢٠ساعت ۸:٤٠ ‎ب.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در ۱۳٩٥/٥/۱۱ساعت ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در ۱۳٩٥/٥/۱۱ساعت ۸:٠٦ ‎ق.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |

         عزیز دلم، حرف زدن باتو حس غریبی است. مثل یک ولع سیری ناپذیر، مدام ذهنم برایت شعر می بافد. 

         اما حرف زدن با تو مثل آواز خواندن سر گوری است که عزیزی را در آن نهاده اند. می دانی که آنجا نیست

         که نمی شنود، که تو را در کیفیت کنونیت درک نمی کند، دلش تنگ نمی شود. ولی باز بالای گورش آواز 

         می خوانی. حرف زدن با تو مثل در آغوش کشیدن پیراهن عزیزی است، که روزی پیراهنش را خانه ات جا 

        گذاسته در را بسته و برای همیشه رفته است. پیراهن را بغل می کنی بو می کنی، چیزی از او هنوز باقی 

        است. اما او نیست. حرف زدن با تو مثل همه وهمهای شیرین دنیاست. غیر واقعی، حسرت برانگیز ولی حیاتی

        من به همین شعربافتنها هر از گاهی برای تو زنده ام. 

نوشته شده در ۱۳٩٥/٥/٩ساعت ۱٠:٤۸ ‎ب.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |

     کاش می شد لحظه ها را درآغوش گرفت و سفت فشرد 

     تو را که نمی شود...

نوشته شده در ۱۳٩٥/٥/٧ساعت ۸:٢۳ ‎ب.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |

مشاهده یادداشت خصوصی

نوشته شده در ۱۳٩٥/٤/۱٦ساعت ٢:٠٦ ‎ق.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |

    و من ساعتها تماشایت می کنم ...

نوشته شده در ۱۳٩٥/٤/٩ساعت ۸:٥۳ ‎ق.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |

      تاریک می شود 

         این روزها روحم برای رهایی تن می زند 

                نازک طبعی من کجا و این دلق پوشان کجا؟ 

×××××××××××××

جلسه دونم در اومد تو جلسات 

نوشته شده در ۱۳٩٥/۳/۱۳ساعت ۸:٥٦ ‎ب.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |

       

 

 

من عاشق فرشته هستم  

اینم لینک وبلاگش 

http://orangebackpack.blogfa.com

نوشته شده در ۱۳٩٥/۳/۱٢ساعت ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |

          قرار ما چند صباح دیگر در لباسی دیگر است 

                قلبم را برای نشانی میاورم 

                  ممکن است نشناسیش 

                      اما....

          چشمهایت را با خودت بیاور 

              هرلباسی که به تن کنی 

                چشمهایت به نشان اول قلبم را خواهد کند 

 

              

          

نوشته شده در ۱۳٩٥/۳/٦ساعت ۳:٤٥ ‎ق.ظ به قلم مه مطهر نظرات () |